Kamerové revízie potrubí

Vykonávame monitorovanie kanalizácie pomocou najmodernejšej techniky.

Našim kamerovým systémom je možné lokalizovať poruchy, zistiť stav potrubia, zaústenie prípojky, napojenie potrubných spojov a ďalšie technické detaily vo vnútri potrubia.

V prípade upchatého potrubia dokážeme okamžite vykonať servisný zásah.