Frézovanie kanalizácie – tlakové čistenie

Spľahnite sa na najlepšiu cenu

0
ROKOV
SKÚSENOSTÍ
0
ÚSPEŠNÝCH
Frézovaní
0 /7
NONSTOP
SLUŽBA
Každé potrubie je od jeho umiestnenia v zemi vystavené vysokému tlaku a určitej záťaži. Hlavne u starších potrubí dochádza často vplyvom prírody k prerasteniu potrubia koreňmi, k tvorbe usadenín v potrubí či k prípadnému zahlteniu existujúceho potrubia.

Každá i zdanlivo zanedbateľná chyba sa časom prejaví, čo platí aj pri narušení potrubia. Práve v takýchto situáciách sa využíva frézovanie potrubia kedy čistenie tlakom vody nestačí. Zvyčajne pri väčšom rozsahu poškodenia potrubia používame pre plnohodnotné obnovenie prevádzky kombináciu frézovania a následne lokálnu bezvýkopovú opravu poškodeného miesta – tzv. sanáciu.

Telefónne číslo

0908 598 452

E-mail

info@krtkovanie.info

ADRESA

Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov