skip to Main Content
0908 598 452 info@krtkovanie.info

Krtkovanie Prešov

NONSTOP SERVIS

0908 598 452

Vykonávame

Čistenie a prebíjanie WC odpadov a pisoárov
Čistenie a prebíjanie umývadiel a kuchynských drezov
Čistenie a prebíjanie výleviek a odpadových guličiek
Čistenie a prebíjanie dažďových zvodov

Kde Vám môžeme pomôcť

byty, domy, kancelárske priestory, hotely, bary, plavecké bazény,
prevádzkové priestory jedální, reštaurácií, školských zariadení
priemyslová výroba, obchodné centrá
byty, domy, kancelárske priestory

Naše výhody

Profesionálny a individuálny prístup
Kvalitné značkové vybavenie pre čistenie kanalizácie
Mnoho spokojných zákazníkov
Bezúhonnosť našich technikov

Krtkovanie a čistenie kanalizácie v Prešove lacno, rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

Preventívny servis

Non-stop dispečing

Profesionálne poradenstvo

KRTKOVANIE PREŠOV NON-STOP SERVIS

0908 598 452

Pri problémoch s odpadmi v Prešove používame revíznu kameru,
ktorá odpady prezrie a zistí závadu.
Záznam prehliadky vám dáme na DVD.

  • čistenie odpadov strojom (motorovou pružinou)
  • čistenie odpadov tlakovou vodou
  • čistenie odpadov bytových – drez, vana, umývadlo, WC a pod.
  • čistenie odpadov domových – frézovanie odpadových stupačiek, čistenie ležatých odpadov
  • čistenie odpadov dažďových – lapače nečistôt, dvorové vpusty, strešné gule a pod.
  • čistenie odpadov vonkajších ležatých rozvodov, čistenie kanalizačných šácht
  • revízie odpadov kamerou DN 70 mm – 200 mm,
  • rekonštrukcie kanalizácie
Back To Top